14 aug 2019 blog 124 ganger

Ledig stilling som produksjonsleder Spesial

Ren Røros Strøm søker etter produksjonsleder.

05 jun 2019 blog 923 ganger

Sommerjobb for ungdom 15-19 år Spesial

Ren turgledepatruljen søker 12 glade ungdommer med ståpåvilje i alderen 15-19 år til vårt sommerprosjekt. Kort om stillingen Arbeidsperioden er uke 26 (24.-30.juni) og uke 33 (12.-18.august), totalt 10 dager. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av hjelp til skogs- og trasérydding, skilting, montering av snøskjermer og legging av grus i løypenettet på Røros.

Røros E-verk Nett AS og Eidsiva Nett AS holder på med en oppgradering av strømforsyningen fra Tynset til Røros. Oppgraderingen er nødvendig da Røros har et stadig økende strømforbruk samt for å bedre forsyningssikkerheten. Nettet må være spenningsløst under arbeid. Derfor forsynes Røros fra nordgående strømforsyning sommer 2019 og 2020.

På grunn av kapasitetsbegrensninger til overføringen fra nord, er det et økt behov for lokal produksjon av kraft. I denne ekstraordinære forsyningssituasjonen vil derfor Aursunden tappes mer en normalt på sommeren, men aldri lavere en Laveste Regulerte Vannstand (LRV).

Vi vet at Aursunden er et viktig rekreasjons- og friluftsområde og beklager ulempen dette måtte medføre.

Røros E-verk Nett AS

 

21 mai 2019 blog 534 ganger

Årsberetning 2018 Spesial

Årsberetningen for 2018 er nå tilgjengelig her på nettsidene.

Ladestasjon i Holtålen:

I slutten av mai innvier Røros E-verk Kraft og Grønn Kontakt en av Norges første superladestasjoner med en ladekapasitet på hele 120 kilowatt. Stasjonen i Ålen i Holtålen kommune dekker behovet mellom Støren og Røros på fylkesvei 30. Dette kan du lese mer om i vårutgaven av Vår Energi, som vil foreligge hos kundene i uke 18.

Strømpriser:

Du kan også lese at det er langt fra bare været og vannmengden i vannkraftmagasinene som har betydning for hva du må betale for strømmen. Internasjonale priser på kull, gass og CO2-utslipp har også mye å si. Det kommer kanskje som en overraskelse at prisene var høyere både i 2010 og 2011 enn i fjor. De nye strømmålerne alle kundene har fått installert, gir mange muligheter: Smarthusteknologi og fjernstyring av elektriske apparater og installasjoner er eksempler på dette.

Vår elektriske hverdag er i rask endring. Nettleien varierer med mange tusen kroner og igjen er under debatt. Denne ulikheten kan oppleves som urettferdig av forbrukerne. Nå skal regjeringen utrede hvordan forskjellene kan utjevnes. Stadig flere satser på solenergi, men lønner det seg? Som alltid kan du også i denne utgaven av Vår Energi glede deg over både premiekryssord og premiekonkurranse.

26 apr 2019 blog 616 ganger

Stengt i forbindelse med begravelse Spesial

Røros E-verk holder stengt torsdag 02.05 mellom 11.30 og 13.30 grunnet begravelse.

29 mar 2019 blog 1005 ganger

Nå blir det enklere å være strømkunde Spesial

18. februar ble den norske Elhuben satt i drift. Elhub er navnet på den nye sentrale databasen som Statnett har ansvaret for å drifte, Den inneholder data om alle strømkunder i Norge og deres målepunkt.
Denne databasen har både kunde, netteier og kraftleverandør tilgang til. Les om hele saken og hvordan å få tilgang her

22 mar 2019 blog 1028 ganger

Hvordan blir strømprisene ?? Spesial

Prisforventningene på strøm for resten av 2019 har falt vesentlig i februar.
Selv om været forbedret situasjonen og dermed prisbildet i februar kan vi nok fortsatt forvente forholdsvis høye strømpriser i 2019 sammenlignet med siste 10 år.
Fortsatt så er magasinfyllingen noe dårligere enn normalt for årstiden i Norden, mens det er betydelig mindre snø enn normalt i alle regioner.
Årets vårsmelting kommer derfor ikke til å fylle opp magasinene like mye som normalt. Omregnet i energi så har vi totalt 12 500 000 000 kWh mindre snø og grunnvann i
Norge og Sverige enn normalt nå. Det kreves altså ganske mye nedbør for å bedre vannkraftsituasjonen i Norden for tiden.

Når vi går inn i mars måned vil normaltemperaturen raskt stige i tillegg til at solinnstråling for alvor begynner å gjøre seg gjeldende som oppvarmingskilde på dagtid.
Selv om mars og april også kan være måneder som er kaldere enn normalt, vil de svært sjelden belaste kraftsystemet på samme måte som en kald januar eller februar måned.
De høye temperaturene ble prognosert til å vare ut februar allerede tidlig i måneden.
Dette fjernet frykten for en kald vinter blant kraftprodusentene og viljen til å spare på magasinvann ble noe lavere som følge av dette.
I tillegg økte kraftproduksjonen mye som følge av økt elvekraftproduksjon i sammenheng med snøsmeltingen.

 

Røros E-verk vil bidra til økt turglede i Røros

Blir hovedsamarbeidspartner med Løypeforeningen

Røros E-verk har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Røros Tur- og Løypeforening som sikrer ekstra midler til bedre drift og nye muligheter for foreningen. -Nå kan vi doble kapasiteten og gi folk et langt bedre tilbud, sier Knut Brathagen i løypeforeningen.

Etter en dugnad for å få ny løypemaskin på Røros, har denne nå kommet på plass. Finansiering er avhengig av at løypeforeningen selger den eksisterende maskinen.
Nå slipper de det, for den har Røros E-verk kjøpt og dermed kan løypeforeningen disponere to maskiner og få dobbelt så stor kapasitet. Det sikrer langt høyere kvalitet på løypene, og muligheter for å utvide løypenettet der nye bolig og hyttefelt bygges ut.

Brathagen forteller at utstyr og mannskap så langt har vært utnyttet maksimalt, og er derfor ekstra glad for at Røros E–verk også gir midler til mannskap og drift i fem år framover. -Det sikrer Røros et fantastisk flott turtilbud, sommer som vinter i årene som kommer.

Vil utvikle Ren Røros

Samarbeidet mellom E-verket og løypeforeningen har fått navnet Ren Turglede og er første ledd i en plan for å utvikle Ren Røros som felles betegnelse for en rekke aktiviteter, tilbud og prosjekter knyttet til Røros E-verk –Vi har både store og nære planer, sier Arnt Sollie, som er administrerende direktør i Røros E-verk. Han forteller at de har utviklet planer for et helt nytt energiforsyningssystem som vil bli Norges første i sitt slag, og vi vil legge opp til en rekke produkter, tjenester og lokale aktiviteter og arrangement under paraplyen Ren Røros.
- Utgangspunktet for den strømmen vi produserer, er jo naturressursene og vannkraften på Røros, sier Sollie, –Så dette er også en måte vi kan betale tilbake til Røros-samfunnet på.

Flere kan bidra

Løypeforeningen ønsker seg at flere kjøre maskinene, noe som skjer tidlig på morgenen eller sent kveld da det ikke er folk i løypene. Brathagen ser gjerne at interesserte tar kontakt, og Sollie røper at Røros E-verk har planer om å samarbeide med kommunen om å organisere flere i arbeidet med løypene. –Vi ser for oss at arbeid med løypene kan være en fin sommerjobb, både for ungdom fra Røros og de som har hytter i området. Samtidig som det bygger fellesskap, sier Sollie.     

Kontakt:         Arnt Sollie, tel 481 64 598. E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

                        Knut Brathagen, tel 911 49 598. E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om Ren Røros 

Ren Røros er utledet fra Røros Energi og er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet Røros E-verk.

Ren Røros handler om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros. Vi jobber med produkter og tjenester for å skape framtidas energisystem, vi legger til rette for Ren Turglede sammen med Tur- og Løypeforeningen og vi vil skape aktiviteter og tilbud til ren glede og nytte for Røros i årene som kommer.

Om Røros Elektrisitetsverk AS  

Røros E-verk har i overkant av 70 fast ansatte, inklusiv datterselskapet Infonett Røros. Bedriften er en betydelig lærebedrift med 7 lærlingeplasser. Største eier er Røros kommune med 66,67% av aksjene, 33,33% er eid av kundene.

Røros Elektrisitetsverk omfatter datterselskapene Røros E-Verk Kraft, Røros E-Verk Nett, Røros E-Verk Installasjon og Infonett Røros. Selskapet har også eierandeler i Glommen & Lågen Brukseierforening og Røros Elektrohandel. Konsernet hadde i 2017 en totalomsetning på nær 170 millioner.

11 jan 2019 blog 1573 ganger

Hvordan blir strømprisene ?? Spesial

Høyere priser i 2018 enn på flere år, og trenden forventes å fortsette i 2019.

2018 var værmessig et begivenhetsrikt år. Allerede i februar bidro stratosfæriske værsystemer til et stabilt langvarig høytrykk over Norden med påfølgende kjølige temperaturer og tørt, vindfattig vær. Høytrykket vedvarte gjennom hele våren og sommeren med lite nedbør, mens temperaturen gjennom våren gikk til å bli mye høyere enn normalt. Sommeren 2018 ble «en av de fineste somrene i manns minne», og juli tangerte historiske rekorder for tørt vær samtidig som temperaturen var flere grader over normalt for måneden. August, september og oktober var de eneste månedene med nedbør over normalen hvor september var en av de våteste noensinne i Norge, og den våteste på 35 år i Norden! Men mot slutten av året gikk været igjen tørrere enn normalt. Totalt for 2018 fikk Norden 87% av normalnedbør, gjennomsnittstemperaturen var 1 grad over normal mens vindkraftproduksjonen var på 87% av det normale.

Værutviklingen bidro til å svekke den hydrologiske balansen i Norden som omfatter magasinfylling, snø i fjellene og grunnvannsnivåer. Som en følge av dette ble nordiske vannkraftprodusenter mer forsiktige med nedtapping av magasiner, og derfor økte prisen på magasinvannsproduksjon.

Øvrige internasjonale energimarkeder bidro i tillegg til været også til å løfte de nordiske prisene på strøm.  I løpet av 2018 steg prisen på kull med ca. 32%, gassprisen med ca. 29% og på CO2-kvoteprisen med ca. 300%!! Kullkraft og gasskraft har altså blitt dyrere både på grunn av råvaren brukt i produksjonen, samt fordi CO2 kvotene produsentene må kjøpe i «miljøskatt» også har blitt svært mye dyrere i løpet av året. Dette har bidratt til å løfte europeiske kraftpriser. Når hydrologisk balanse i Norden er svekket, blir også vi ekstra påvirket av prisene i Europa.

Norske og svenske strømkunder må kjøpe inn elsertifikater som skal bidra til økt utbygging av fornybar energi tilsvarende en viss andel av forbruket sitt. Denne andelen settes av myndighetene og regningen for elsertifikater kommer på strømregningen. Værutviklingen har bidratt til en stor prisøkning på elsertifikater gjennom året, men elsertifikater utgjør fortsatt en forholdsvis liten andel av den totale strømregningen.

Gjennomsnittsprisen for strøm i Norden i 2018 endte opp med å bli nær 50% høyere enn prisen 2017, og ble den høyeste årsprisen vi har observert siden 2011. Vinteren og våren 2019 ligger an til å få priser som er høyere enn det vi har observert de siste årene. Ofte ser vi at været på denne årstiden etablerer seg i form av mer langvarige trender som gjerne enten er våte og milde, eller kalde og tørre (slik som 2018). Vi har per nå ingen klare holdepunkter for å spå en tydelig værtrend for kommende vinter, men en eventuell langvarig værtrend vil ha stor betydning for strømprisen.

Kilde: Markedskraft ASA

Søk i arkivet

Kalender

« September 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Ren Røros

Ren Røros (tidl. Røros E-verk) er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling. Bedriften er skapt av Rørossamfunnet, eies av Rørossamfunnet og leverer sine produkter til Rørossamfunnet.

Les videre...

Ren Røros RGB

Komme i kontakt med oss

Osloveien 16B, 7374 Røros

Postboks 305, 7361 Røros

72 41 48 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Røros E-verk, Postboks 305, 7361 Røros | Tlf 72 41 48 00 | Faks 72 41 48 01 | E-post | Org. nr. 915591302